Sähkönlaadun mittaus

Huono sähkönlaatu voi aiheuttaa merkittäviä haittoja ja kustannuksia,
sähkön laadun häiriöt voivat syntyä ulkopuolisessa sähkönjakeluverkossa tai kiinteistön/teollisuuslaitoksen omassa sähköverkossa.

Myös kotitalouksissa ja maataloudessa esiintyy sähkön laadusta johtuvia vikoja ja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa suuriakin vahinkoja sähkölaitteiden vikoina.
Tuotantolaitoksissa sähkön laadusta aiheutuvat viat ja häiriöt voivat aiheuttaa katkoksia tuotantoprosesseille ja sitä kautta vahinkoa virheellisten tuotteiden ja menetetyn tuotannon takia.
Kun kiinteistöä, prosessi- tai tuotantolaitteistoa laajennetaan saadaan tehojen ja sähköverkon toi-mintakyvyn mittaamisella hyvää pohjatietoja suunnitteluun.

Sähkön laadussa voi esiintyä seuraavanlaisia häiriöitä :

  • Ylijännitteitä ja jännitteen vaihtelua
  •  Harmoniset yliaallot
  • Maadoitusvirrat
  • Jännite epäsymmetria

Häiriöt voivat syntyä monestakin eri syystä :

  • Jakeluverkon puutteellinen rakenne.
  • Suurista kytkentäkuormista.
  • Kompensoinnin puutteesta tai kompensoinnin säätölaitteiden virheellisestä toiminnasta.
  • Puutteellisesta verkon maadoittamisesta.
  • Taajuusmuuttajista ja puutteellista EMC-suojauksista.
  • Valaistuksesta ( elektroniset liitäntälaitteet )

Mittaus ja voidaan toteuttaa lyhytaikaisena mittauksena, tai mittalaitteet voidaan jättää kohteeseen tallentamaan useiksi vuorokausiksi. Mittauksessa käytetään METREL MI 2592 PowerQ4 mittalaitteita ja PowerWiew analysointi-ohjelmaa.