Lämpökuvaus

Kuormituksesta aiheutuva johdonsuoja-katkaisijan lämpeneminen

Sähkökeskusten- ja laitteiden lämpökuvaus on edullinen, luotettava ja nopea tapa havaita käyttö- ja paloturvallisuuteen vaikuttavat viat ja puutteet kuten :

  • Vialliset ja löystyneet liitokset
  • Kontaktorien ja releiden sekä kytkinten vialliset ja kuluneet kärjet
  • Keskuksien jäähdytysongelmat jotka voivat johtua alimitoitetusta jäähdytyksestä tai suodatinten tukkeutumisesta, myös liian tiheä komponenttien asennus voi aiheuttaa lämpötila ongelmia.
  • Vinokuormat ja ylikuormitukset sekä sähkönlaadusta kuten harmonisista yliaalloista aiheutuvat viat

Lämpökuvauksella voidaan helposti selvittää myös LVIK-järjestelmien kuntoa ja vikoja kuten :

  • Moottoreiden ja laakereiden sekä vaihteiden lämpeämistä
  • Radiaattorien ja lauhduttimien tukkeutumista
  • Putkistojen ja venttiilien toimintaa
  • Lattialämmityskaapeleiden ja putkien paikannus

Kuvauskalustona on FLUKE TI32 lämpökamera ja SmartWiew 3.7 analysointiohjelma.

Lämpökuvauksesta tehdään lämpökuvaussuunnitelma jossa mainitaan kaikki kuvauskohteet positioittain, sekä niissä huomioitavat asiat kuten mahdolliset suojien poistot ja vastaavat.              Lämpökuvauksessa tehdään myös huomioita keskuksien ja sähkölaitteiden sähköturvallisuuteen vaikuttavista puutteista ja vioista.

Kuvauksista havaituista vioista ja puutteista laaditaan lämpökuvaus raportti, jossa on lämpökuvat havaintoineen ja jatkotoimenpide suositukset sekä toimenpiteiden kiirellisyysluokitukset.