Palvelut

Lämpökuvaus
Sähkökeskuksien ja järjestelmien lämpökuvaus on edullinen, luotettava ja nopea tapa havaita käyttö- ja paloturvallisuuteen vaikuttavat viat ja puuttet sähköjärjestelmissä. Sähkökeskuksien lämpökuvauskoulutusta on hankittu kameravalmistajan ( Fluke ) sekä Sähköinfon järjestämillä kursseilla, myös SETI:n järjestämä sähkökeskuksien lämpökuvaajan teoriatutkinto on hyväksytysti suoritettu.

Sähkön laadun mittaukset
Sähköjärjestelmien toimintaan vaikuttaa myös sähkön laatu, sähkön laadun mittaukset suoritetaan siirrettävällä mittauslaitteistoilla. Myös kiinteistön ja teollisuusprosessin sähkökuormitus on hyvin todennettavissa esim. laajennus- ja kone- sekä laiteasennusten suunnittelun pohjaksi.

Sähkösuunnittelu
Kiinteistö- ja teollisuusprosessien- sekä laitteiden sähkö- ja automaatiosuunnittelu. Myös alan erilaiset projektitehtävät kuten esisuunnittelu, kustannusarvio ja muut selvitykset. Yritys on Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsen jolloin pysymme alan kehityksessä mukana.

2 CADS-logo